„Portfele Wprost” to wyróżnienia dla najlepszych firm, instytucji i osobowości sektora usług i produktów finansowych i ubezpieczeniowych. Celem nagrody jest wyróżnienie najatrakcyjniejszych produktów trafiających w potrzeby odbiorców, najbardziej konkurencyjnych oraz innowacyjnych rozwiązań w sferze ekonomicznej.

Zapraszamy do zgłaszania produktów w trzech kategoriach: Wygoda, Bezpieczeństwo lub Innowacje w poszczególnych obszarach. Jeśli nie zaznaczono inaczej, w danej kategorii można zgłosić produkty i oferty przeznaczone dla klienta indywidualnego lub dla firmy albo innych klientów.

Na zgłoszenia czekamy do 11 czerwca 2019 r.


Formularz zgłoszeniowy

Wygoda i szeroki dostęp

Prosimy o zgłaszanie konkretnego produktu, wraz z opisem cech, w tym wyróżniających go na rynku, w następujących kategoriach:
Prosimy o opisy liczące maksymalnie 20 tys. znaków (licząc ze spacjami) dla jednego zgłoszenia. Jeden podmiot może przesłać zgłoszenia w dowolnej liczbie kategorii.

Zapobieganie oszustwom i bezpieczeństwo w sieci

Prosimy o opisy liczące maksymalnie 20 tys. znaków licząc ze spacjami. Jeden podmiot może przesłać zgłoszenia w dowolnej liczbie kategorii.

Innowacje i rozwiązania przyszłości bank lub produkt

Prosimy o opisy liczące maksymalnie 20 tys. znaków licząc ze spacjami. Jeden podmiot może przesłać zgłoszenia w dowolnej liczbie kategorii.

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie informacji

Osoba kontaktowa

Dane osobowe które podałeś w formularzu będą przetwarzane, do czasu cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie. Jeśli będziesz chciał w przyszłości cofnąć zgodę, do czego masz prawo, możesz kliknąć w odpowiednie pole treści maila którego od nas otrzymasz (każdy mail którego od nas otrzymasz zawiera pole odwołania zgody) lub możesz wysłać stosowną prośbę na adres bazy@pmpg.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informujemy, że administratorem (administrator to podmiot który w oparciu o Twoją zgodę wyznacza cel i sposób przetwarzania Twoich danych) Twoich danych osobowych dla celów marketingowych i handlowych jest Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Wprost” sp. z o.o., PMPG Polskie Media S.A. oraz Orle Pióro sp. z o.o. W związku z tym, że przekazałeś nam swoje dane proponujemy Ci abyś zapoznał się z informacjami w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i jakie prawa Ci przysługują.

Partnerzy gali